מוקד הישועות

שותפים וזוכים לישועות גדולות

סעדני

מי שלא חי בתוככי אוקראינה המיטלטלת לא יוכל להבין את הזעזועים שעוברים התושבים אשר חיים חיי פחד ומחנק. המשפחות היהודיות שנותרו בבארדיטשוב מוצאות את עצמן במצב בלתי פשוט, בלי מקור הכנסה נורמלי והרחק מחיי שלווה. בקהילה פועלים לגייס משאבים על מנת לחלק ליהודי בארדיטשוב מנות וסעודות בשבת וביום-יום, על מנת להעניק להם קורטוב של חיות.

עלות סעודת שבת אחת: 36 ₪
5 סעודות ל 5 אנשים 180 ₪
חבילת מזון בסיסית לחודש, לאדם: 360 ₪

החזקת הציון הקדוש

תתרום כל תרומה שתרצה למען החזקת הציון הקדוש. אתה עושה צעד למענו של סנגורן של ישראל, והוא, זכותו תגן עלינו, לא יישאר לך חייב! במהרה תזכה להיוושע בכל אשר תצטרך!

שמך יוזכר על הציון הקדוש על-ידי מניין מתפללים ורבי לוי יצחק בן שרה סאשע זי"ע יגמול לך ישועה ורחמים.

סניגור יומי

זכות 'פרנס היום' בהיכל הסנגור הקדוש

בטח יש לך יום מיוחד בשנה, אם זה יום הילולא של ההורים, יום ההולדת, יום הולדת הצאצאים, יום הודיה מיוחד. את היום הזה תוכל להקדיש על מנת לזכות לזכויות מהיכלו של הסנגור הקדוש. תוכל לרכוש זכות 'פרנס היום' בהיכל הקדוש, כאשר שמך יירשם באותו היום באוהל הקדוש לפני צדיק יסוד עולם, וסנגורן של ישראל לבטח יפעל עבורך לפני כיסא הכבוד שתזכה בזה היום למעיין של השפעות ומזה היום יושפע לכל ימות השנה.

יום אחד בשנה מוקדש לרבי לוי יצחק בן שרה סאשע!
יום בו שמך ייחקק על גבי שלט מיוחד בהיכל הסנגור הקדוש!

סך 500 ש"ח

סניגור חודשי

זכות 'פרנס החודש' בהיכל הסנגור הקדוש

קח לך חודש. חודש אחד בשנה. חודש של יארצייט או חודש של הודיה ואלי חודש שאתה רוצה להצליח בו במיוחד. תפוֹס לך את החודש הזה שיהיה שלך. בחודש זה תהיה 'פרנס החודש', פרנס אתרא קדישא ברדיטשוב, פרנס הציון הקדוש. בכך אתה קונה לעצמך כוח שותפות בכל הפעולות הכבירות הנעשות בציון הקדוש. אין ספק שתראה בחודש הזה השפעות שמימיות בזכותו של הסנגור הקדוש ומהחודש הזה יושפעו אף ליתר חודשי השנה זכויות רבות, ישועות ורפואות וייפתחו בפניך שערי סייעתא-דשמיא.

חודש אחד בשנה מוקדש לרבי לוי יצחק בן שרה סאשע!
יום בו שמך ייחקק על גבי שלט מיוחד בהיכל הסנגור הקדוש!

סך 5,000 ש"ח