פעילות קהילת ברדיטשוב

בית כנסת

כולל אברכים

מוסדות חינוך

פעילות חסד

חברא קדישא

מקווה טהרה

שירותי קהילה

קהילה קדושה ברדיטשוב בראשותו של מרא דאתרא הגאון רבי משה שמואל טהאלער שליט"א, מספקת מעטפת קהילתית מושלמת לחמש מאות יהודי ברדיטשוב. הקהילה היהודית עוטפת את יהודי העיר בכל שלבי החיים בשלל מוסדות תורה, חינוך וחסד, כאשר כל אחד מיהודי העיר מקבל את מיטב שירותי הקהילה הכוללים כל סיוע, רוחני וגשמי, שרק יצטרך. וכעת, בימי מלחמה: מי הוא זה אשר לא יצטרך?

בין מוסדות הקהילה:

– בית-הכנסת המקומי הפעיל בכל ימות השנה.

– בתי חינוך. בית ספר וגן ילדים 'אור אבנר' – למען חינוכם היהודי של בני דור העתיד של ברדיטשוב.

– כולל 'תפארת לוי יצחק' המיועד לתושבי העיר שחפצים לטבול במימי התורה הקדושה.

– מקווה טהרה 'מי לוי יצחק', מקווה מהודר בתכלית ההידור.

– ארגון החסד הקהילתי הכולל בתוכו בית הכנסת-אורחים לצד פעילות חסד יום-יומית עבור בני הקהילה, חלוקות מצרכי מזון וסיוע לכל אחד מתושבי העיר היהודים בכל אשר יפנה ויצטרך.

– חברא-קדישא. בשירות הקהילה יש את החברא-קדישא העוסק בחסד של אמת.

– וכעת, בימי צר ומצוק, דואגת הקהילה – בעמל שאי אפשר לתאר ובהוצאות מאמירות – לספק עזרה הומניטרית נחוצה לבני הקהילה הנמצאים בתוככי הדי המלחמה.

מנייני תפילה

כל תפילות היום מתקיימות מדי יום ביומו
במרכז הרוחני של קהילת ברדיטשוב ברחוב צ'רנובולה 5 (Chornovola St, 5)

זמני התפילות בימות החול:

שחרית:
מנחה:
ערבית:

זמני התפילות בשבת:

מנחה בערב-שבת:
קבלת שבת:
שחרית:
מנחה:

הציון הקדוש

הגאון רבי משה שמואל טהאלער שליט"א, כמרא דאתרא של ברדיטשוב, אמון על מלאכת הקודש של שמירת והפעלת הציון הקדוש – חלקת מחוקק ספון אליו נוהרים אינספור יהודים לאורך כל ימות השנה. במסירות של יומם ולילה פועל המרא דאתרא למען הציון הקדוש, לדאוג לשמירתו ולפעול לרווחת המתפללים שיוכלו להגיש לציון הקדוש בין ביום ובין בלילה, לכל אורך ימות השנה.

התגלית הגדולה של חשיפת הציון הקדוש המקורי נחשפה לא בכדי על ידי המרא דאתרא שליט"א, כאשר משמים כיוונו את ידיו – הידיים שלא חדלות מלעסוק למען קדושת הציון הקדוש ורווחת מתפלליו.

כאמור, בימים אלה, הציון הקדוש עומד כמעט שומם לגמרי, כמעט ואין מבקרים בו, אבל הוא ממשיך להישמר בהשקעה גדולה. או כפי שמגדיר זאת הרב: "ההוצאות רק גדלות, אולם כל נדבות והכנסות המגיעות בדרך כלל מהמתפללים הרבים – אינן"

הזכות להיות שותף

הזכות שלך להיות שותף בפעילות הקודש