שמות לתפילה 'קוויטלך'

שליחת שמות לתפילה

רוצים לפעול ישועה ואינכם יכולים להגיע לציון הקדוש, מעיין הישועות? תוכלו לרשום כאן את השמות ואת בקשות הישועה ושמכם יוזכר על-ידי המתפללים בעת התפילה היומית.

השמות ויתר הפרטים נשמרים בדיסקרטיות רבה!

שליחת קוויטל לציון הקדוש

כאן תוכלו למלא 'קוויטל' עם שמות הצריכים ברכה והצלחה, ישועה ורפואה.
הקוויטל יודפס בע"ה ויונח על הציון הקדוש - מקור הישועות!

השמות ויתר הפרטים נשמרים בדיסקרטיות רבה!

שליח לסנגור הקדוש במצבי חרום

מצב חרום? רוצים להריץ בבהילות שליח אל הציון הקדוש שיעתיר עבורכם אצל הסנגור הקדוש?
מלאו כאן את פרטיכם וקהילה-קדושה ברדיטשוב תריץ שליח בהול אל הציון הקדוש לבקש עבורכם ולפעול עבורכם את הישועה הנצרכת!

השמות ויתר הפרטים נשמרים בדיסקרטיות רבה!

הזכות להיות שותף

הזכות שלך להיות שותף בפעילות הקודש